Ga naar de inhoud

Stichting FestiValderAa

Stichting FestiValderAa

Missie

De komende jaren wil FestiValderAa zich binnen en buiten Drenthe profileren als een toegankelijk driedaags festival midden in de Drentse natuur, waar gedreven podiumkunstenaars hun werk kunnen tonen in een unieke context aan een brede doelgroep.

Artistiek profiel

Het artistieke profiel waarmee FestiValderAa zich de komende jaren profileert, is samen te vatten in drie kernpunten:

Toegankelijkheid

Onze grondgedachte is dat FestiValderAa voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dit betekent niet dat we plat vermaak aanbieden, maar dat we ervoor zorgen dat de randvoorwaarden om het festival te bezoeken voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk zijn. Bezoekers betalen geen hoge entree, we programmeren voorstellingen en concerten die vrolijk van toon zijn, van theatermakers, muzikanten en kunstenaars die soms heel bekend zijn en soms juist aan het begin van hun carrière staan. Deze combinatie van bekende en onbekende acts trekt bezoekers met én zonder culturele bagage aan. Op deze manier bereiken we een zeer divers publiek en voelt een brede doelgroep zich thuis op het festival. Tijdens het festival zullen er foto’s gemaakt worden door onze huisfotograaf om al dit moois vast te leggen.

Gedreven, authentieke makers

FestiValderAa nodigt uitsluitend theatermakers, muzikanten en kunstenaars uit die sterk gedreven zijn. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. FestiValderAa wil authentieke kunst tonen die gemaakt is met hart en ziel. Theaterprogrammeur Henk Jongebloed zegt hierover: “Ik zoek naar echtheid bij de maker. Puurheid past namelijk naadloos in het natuurlijke decor van het festival. Ik kies voor podiumkunstenaars die vanuit hun tenen kunst maken. Je moet een bepaald ‘oergevoel’ bij de maker kunnen herkennen, de sterke gedrevenheid om het publiek iets te vertellen. De voorstellingen en concerten op FestiValderAa zijn daarom nooit gelikt of eendimensionaal.’’

Dwarsverbinding cultuur en natuur

De omgeving waarin het festival is ingebed is leidend in de programmering. Schipborg bevindt zich aan de oostelijke rand van het stroomdallandschap van de Drentsche Aa. Ten zuiden ligt de Kymmelsberg, een heuvel van stuifzand. Deze unieke omgeving, die veel natuurliefhebbers aantrekt, vormt het decor van het festival. We doen nadrukkelijk geen ingrepen in de natuur, maar geven deze juist een centrale plaats in het programma. Daarbij streven we volledige duurzaamheid na.

De stichting heeft ten doel:

  • het ontwikkelen en ondersteunen van culturele activiteiten in Schipborg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijke kan zijn, alles in de ruimste zin des woord

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verzorgen en organiseren van theaterproducties, waarbinnen meerdere kunstdisciplines een plaats hebben
  • het geven van advies en services aan derden
  • het initiëren van bijzondere projecten
  • het ontplooien van al die activiteiten zulks in de ruimste zin van het woord welke (zo mogelijk) bijdragen aan de realisatie van voormeld doel
Beloningsbeleid Stichting Andere Activiteiten Schipborg

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden werken onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen.

Beloningsbeleid artiesten

Muziekgroepen en musici ontvangen een marktconform honorarium, tenminste gebaseerd op de richtlijnen van Norma (voor de musici). Met theatergroepen wordt een afspraak gemaakt op basis van uitkoop, garantie, partage of een combinatie van garantie en partage.

Beloningsbeleid organisatie

Voor de organisatie geldt dat op projectbasis medewerkers worden geworven. Zij worden ingehuurd als ZZP’er (met overeenkomst). Dat geldt ook voor de zakelijke- en artistieke leiding. Hun werk is wel structureler, maar wekelijks voor een beperkt aantal uren. Ook zij worden betaald conform de CAO Theater en Dans met een aanvullende ZZP-toeslag.