Ga naar de inhoud

Privacy Statement

Privacy Statement FestiValderAa

Dit privacy statement is laatst gewijzigd en gepubliceerd op 25 april 2019.

1. Inleiding

Stichting Andere Activiteiten Schipborg (Stichting AAS) is de organisator van FestiValderAa. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Stichting Aas de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij streven ernaar de gegevens te verwerken conform de eisen die daaraan gesteld worden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die op enigerlei wijze door ons worden verwerkt. Dit statement kan worden aangepast om organisatorische redenen of omdat de wetgeving daar om vraagt. Raadpleeg dit document wanneer je onze website bezoekt. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar FestiValderAa op haar website en in haar mailingen verwijst (Twitter, Instagram, Facebook, TimeSquare). FestiValderAa adviseert je het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen. Jonger dan 16 jaar? Vraag je ouders om toestemming en laat ze eerst deze privacyverklaring lezen.

2. Welke klantgegevens verwerken we en met welk doel?

FestiValderAa verwerkt diverse persoonsgegevens. Je bent niet verplicht om persoonsgegevens te

verstrekken, echter, voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, emailadres, telefoonnummer) een noodzakelijke voorwaarde. Onderstaan geven we een overzicht van de gegevens die we verwerken.

2.2 Website

FestiValderAa registreert gegevens over het gebruik van onze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s op de website en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan FestiValderAa de website goed laten werken, verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies op je computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

2.3 Online kaartverkoop

Wanneer je als klant een ticket bij ons koopt via het online kaartverkoopsysteem vragen wij je om de

volgende gegevens:

• Naam: Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder een naam is het niet mogelijk om een bestelling te plaatsen.

• E-mailadres: We gebruiken je e-mailadres om je een na een bestelling een servicemail te sturen met de tickets van de voorstellingen die je gekocht hebt. Heb je je aangemeld voor onze nieuwsbrief dan sturen wij je op basis van je voorkeuren en/ of bezoekhistorie e-mails. Je kunt deze toestemming eenvoudig intrekken door je voor onze nieuwsbrief af te melden.

• Adres, postcode, woonplaats, geslacht en geboortedatum: FestiValderAa wil graag een breed en divers publiek bereiken uit een grote regio. Deze gegevens gebruiken wij om te kunnen toetsen of wij dit daadwerkelijk doen. Soms hebben we analyses van deze gegevens nodig om subsidieverstrekkers te informeren over doelgroepen die we bereiken.

2.4 Vrijwilligers

Wanneer je vrijwilliger bij ons wordt vragen wij om de volgende gegevens:

• Naam, e-mailadres: Je naam en e-mailadres is de basis van de inschrijving als vrijwilliger. We gebruiken het e-mailadres voor meeste correspondentie met onze vrijwilligers.

• Woonplaats, postcode, adres: De gegevens over woonplaats en adres gebruiken we om naast email per post met onze vrijwilligers te communiceren.

• Telefoonnummer: Je telefoonnummer gebruiken we in geval van wijzigingen van je diensten, afgelaste voorstellingen/diensten of calamiteiten. De vrijwilligers coördinatoren kunnen dan direct contact met je opnemen

• Geboortedatum: We gebruiken je geboortedatum als ondersteuning bij de indeling van de vrijwilligerstaken (denk aan onder 18 jaar geen alcohol mogen schenken en fysiek zware klussen).

• T-shirt maat: Vrijwilligers van FestiValderAa krijgen een crew T-shirt als dank voor hun inzet. We gebruiken je T-shirt maat om voor de ruim 200 vrijwilligers de juiste maat de bestellen.

2.5 Foto’s en video’s:

Ter promotie en/of registratie van FestiValderAa wordt tijdens het evenementen foto- en videomateriaal gemaakt door fotografen die door de organisatie zijn ingehuurd. Deze foto’s bewaren wij in ons archief en een selectie van deze foto’s en video’s publiceren we op social media (Facebook, Instagram, Twitter), in drukwerk en op onze website. Op verzoek kan dit beeldmateriaal met derden worden gedeeld (magazines, kranten)

3. Verwerkersovereenkomst

FestiValderAa deelt alleen persoonsgegevens met derden voor het organiseren c.q. promoten van het

festival en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het verkopen van gegevens aan

derden gebeurt niet. Met bedrijven die – in onze opdracht – jouw gegevens verwerken, sluiten wij een

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

4. Bewaartermijn en privacy rechten

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden en volgens wettelijke verplichtingen. Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens. Indien je gebruik wilt maken van je rechten, neem dan contact met ons op via info@festivalderaa.nl.

5. Beveiliging

FestiValderAa neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en handhaaft daarom een

beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat bedoeld is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. We nemen hiervoor zowel technische- als organisatorische maatregelen. Mocht de je de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op info@festivalderaa.nl